Рила и Рилски манастир

Рила

Рила е планина в Южна България, част от Рило-Родопския масив. Най-високият връх на Рила – Мусала, със своите 2925 м е най-високият на Балканския полуостров. В Европа Рила планина се нарежда на 6-то място по височина след планините Кавказ, Алпите, Сиера Невада, Пиренеите и Етна. От планината извират реките Искър, Марица и Места. Предполага се, че името Рила идва от тракийски. Най-напред наричали планината Донука, Дунакс, Доунакс, затова римляните я нарекли Донукас монс, а по-късно Роула или Рила, което означава многоводна планина. Названието не е случайно — в Рила има към 200 езера и множество минерални извори в разломните зони Сапарева баня, Долна баня, Костенец, Баня и други. По билото на Рила минава Главният Български вододел, който съвпада с Главния балкански вододел, разделящ водосборните басейни на Черно и Егейско море.

Рилският манастир

Рилският манастир е основан през 10 век от Св. Иван Рилски, в горното течение на Рилска река. Той е един от най-значимите културни паметници в България и неин символ, включен в списъка за световно наследство на ЮНЕСКО. Рилски Манастир е и една от 100-те забележителности на България. Сегашният манастир се намира в близост до село Пастра – недалеч от мястото на първоначалното му основаване. Покрай него тече Рилска река. Това е най-големият манастир в България — 5 етажа, като видими са 4 от тях. Тази особеност на сградата се обяснява с ограниченията, наложени от османската власт през 1834 г., когато са строени сегашните сгради. В партерния етаж се разполага музеят.